گزارش تور تهرانگردی گذر سی تیر » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

گزارش تور تهرانگردی گذر سی تیر

گزارش تور تهرانگردی گذر سی تیر

گزارش تور تهرانگردی گذر سی تیر – سومین تور سرای محله هفت حوض با استقبال اهالی همراه بود و ۸۰ نفر از عزیزان برای گشت و گذار در خیابان های ۳۰ تیر با گردش آفرینان همراه بودند.

برنامه تور بازدید از سر در باغ ملی ، میدان مشق ، ساختمان شهربانی و وزارت خارجه و بازدید از موزه های ملک و آبگینه بود.راس ساعت ۱۰ از سرای محله هفت حوض به سمت میدان مشق و سر در باغ ملی به راه افتادیم.طبق روال برنامه های تهرانگردی در طول راه برای عزیزان مشتاق در مورد تهران و گذر ۳۰ تیر و علت نامگذاری این خیابان صحبت کردیم.به سر در زیبای باغ ملی رسیدیم با دو درب عابرپیاده و یک درب کالسکه رو که زمانی محلی برای گشت و گذار خانواده ها بوده.سر در باغ ملی در واقع ورودیه میدان مشق کنونی است.سردری زیبا با درهای چدنی پرنقش و کتیبه های کاشی شده به نقوش خاص همچون تیر بار ، مسلسل، توپچی ها، صحنه تسخیر ایران در کودتای ۱۲۹۹ و اشعاری از ندیم الملک.و معمار آن جعفرخان کاشی بوده.پس از دیدن سردر باغ ملی به سمت میدان مشق حرکت کردیم که در اطراف آن ساختمان قزاقخانه کاخ شهربانی و وزارت امور خارجه بود.جالب است که بدانیداولین هواپیما در ایران در زمان جنگ جهانی اول در این میدان فرود آمد.این میدان همچنین محل نمایش پرواز بالن ، اعدام میرزا رضای کرمانی و شیخ فضل الله نوری هم بوده.

سپس به سمت موزه ملک به راه افتادیم که در واقع یکی از غنی ترین کتابخانه های تهران می باشد که موسس و بانی آن حاج حسین آقا ملک بوده.در واقع موزه از موقوفات آقای ملک می باشد.در این موزه کتابهای نفیس ، قلمدان های لاکی زیبا ، قرآن های خطی بسیار نفیس و سکه های جالب از دوران های مختلف و همچنین معماری خود موزه که بسیار دلنشین و زیباست.پس از گرفتن عکس های زیاد به یادگار یاز این موزه به طرف آبگینه به راه افتادیم.موزه آبگینه ابتدا خانه احمد قوام بوده و سپس به سفارت مصر و افغانستان واگذار می شود.و برای مدتی در دست بانک مرکزی بوده قدمت خانه به قاجاریه برمی گردد و در حال حاضر موزه شیشه و سفال است.ساختمان موزه یک هشت ضلعی آجرکاری است و در باغی به مساحت۷۰۰۰ متر قرار گرفته و معماری موزه یادآور دوره سلجوقیان است و ساختمان در دوطبقه و ۵ تالار ساخته شده و هرکدام از تالارها بیانگر دوره ای خاص با اشیایی مربوط به آن دوره می باشد.دوستان عزیز ما آنچنان محو تماشای موزه و اشیا و معماری شده بودند که زمان را فراموش کرده بودند اما هر سفری هرچند بلند یا کوتاه آغازی دارد و پایانی تهرانگردی ما هم به پایان رسیده بود امید است دوباره دوستان عزیزمان در منطقه ۸ را ببینیم و در کنا ر این عزیزان تجربه های جدید و جالبی را کسب کنیم.

دسته بندی ها:   آرشیو تهرانگردی, تهران گردی

نظرات