گزارش تور تهرانگردی ویژه پارک آموزش ترافیک » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

گزارش تور تهرانگردی ویژه پارک آموزش ترافیک

 

گزارش تور تهرانگردی ویژه پارک آموزش ترافیک

گزارش تور تهرانگردی ویژه پارک آموزش ترافیک- در ادامه تورهای تهرانگردی ویژه مدارس منطقه ۸ شهرداری تهران این بار گردش آفرینان تور بازدید از پارک آموزش ترافیک منطقه ۴ شهرداری تهران را برای دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی اجرا کرد. آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان ، یکی از سالم ترین مباحث مربوط به فرهنگ سازی و افزایش توجه و احترام به مقررات ترافیکی در شهر ها می باشد و می توان آن را زیر بنای هر گونه اقدامی دانست . و همچنین با توجه به پایین بودن سطح توجه به محیط اطراف در کودکان و بیشتر بودن سطح خطر پذیری آنها ، برنامه ریزی برای ارتقای سطح فر هنگ ترافیک و افزایش سطح آگاهی آنهاد مورد تاکید قرار دارد .
کودکان را باید از سن سه سالگی به تدریج با ترافیک شهری آشنا کرد . در آموزش مسایل مختلف به کودکان باید حوصله و صبر کافی داشت و زمان مناسب را برای یادگیری کودک در نظر گرفت.که خوشبختانه راهنمایان ما به این امر واقف بوده و آموزش های مربوطه را با صبر و حوصله به شرکت کنندگان در این تورهای آموزشی ، ارائه می دهند.
پارک های آموزش ترافیک یکی از ابزارهای موثر برای رسیدن به این سهم می باشد . در این پارک ها محیط و شبکه معابر شهری در ابعادی کوچکتر ولی با تجهیزاتی مشابه آن شبیه سازی می گردد. و کودکان با راهنمایی و هدایت و بیان و همچنین با استفاده از تجهیزات آموزشی با محیطی مشابه شبکه معابر شهری و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا می گردند.
بازدید از این پارک بسیار مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت. در این تور با کمک راهنمایان دانش آموزان با مفاهیم ترافیکی آشنا شده و با خاطره ای خوش به مدرسه بازگشتند.

دسته بندی ها:   آرشیو تهرانگردی, تهران گردی

نظرات