گردش آفرینان پارس » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

گردش آفرینان پارس

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری «گردش آفرینان پارس» به شماره ثبت ۳۷۰۱۴۹ دارای مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به شماره ۱۷۳۴-۱۲۶/۹۰۲ و عضو رسمی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به شماره ۱۸۰۳ و همچنین انجمن صنفی آژانس­های مسافرتی استان تهران به شمهره عضویت ۶۰۴ با همکاری گروهی مجرب و متخصص و مسلط به دانش فنی روز و با استفاده از پیشرفته ترین امکانات ارتباط بین المللی، دارای فضایی کاملا مناسب و با رعایت قوانین و مقررات در زمینه تنظیم مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره و هر گونه خدمات گردشگری فعالیت می نماید.

نظرات