کاخ گلستان گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

کاخ گلستان

 

کاخ گلستان

نمای کامل از ورودی کاخ گلستان

نمای کامل از ورودی کاخ گلستان

 

 

نمایی ار کاخ گلستان

نمایی ار کاخ گلستان

 

 

 کاخ گلستان ارگی است، سلطنتی در چنارستان بنام تهران که به دستور شاه عباس صفوی بنا و دارای قیمت می شود تا در زمان وکیل الرئایا تو جهان به ارگ تهران و به طور جم ارگ سلطنتی می شود، تا آقا محمد خان بعد از غلبه بر لطف علی خان زند در نوروز روز سال ۱۲۱۰ه.ق در تهران تاجگذاری می کند و تهران را به عنوان پایتخت اعلام می کند.

کاخ گلستان در مدت قدمت، چهار مراسم تاجگذاری به خود دیده است دوتاجگذاری از شاهان قاجار :

و دو تاجگذاری دیگر از شاهان پهلوی

 

بوده است. ازجمله شاهان ساکن در کاخ میتوان به آغامحمدخان قاجار و فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار  و مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار و احمدشاه قاجار
امروز کاخ گلستان با مساحتی ۵/۴ هکتار ۱ دهم وسعت روز اول در منطقه ۱۲ شهر تهران و در بین ساخت ها ومراکز پر تردد مرکز شهر قرار گرفته است.

 

 

این مجموعه کلسیونی از عناوین تاریخ -فرهنگ-هنر و معماری ایران است،که از ۱۳ موزه با تغییرات امروزی تشکیل شده است و فقط هفت شاه قاجار از این مجموعه به عنوان اقامتگاه استفاده می کردند.

قسمتی از درون کاخ  گلستان

قسمتی از درون کاخ گلستان

 

 

 

 

 

این مجموعه در تیر ماه سال ۱۳۹۲ثبت میراث جهانی شد.

 

 

ساختمانها و سازه های موجود کاخ

بناهای از بین رفته در کاخ

با تشکر از مهندس امین غلامعلی، نوسنده و تدوین این مطلب

دسته بندی ها:   گردش آفرینان پارس

نظرات