موزه پست گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

موزه پست

موزه پست

موزه پست و مخابرات در بهمن ماه ۱۳۶۹ به نام موزه پست شروع به کار کرد. این موزه در یکی از قدیمی‌ ترین و شکیل‌ ترین عمارت‌ های دولتی تأسیس شده که از دو طبقه بنا متشکل از سالن‌ ها و غرفه‌ های متعدد تشکیل شده و مکانی مناسب جهت بازدید مشتاقان دیدار آثار تاریخی و کهن است ‌.
7در ۲۰ اسفند ماه  ۱۳۷۴ ، به استناد موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، موزه پست به موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن و در ۱۲ مرداد ماه ۱۳۷۸ ، به موزه پست و مخابرات تغییر نام داد .
این بنا در ۱۳۰۷ ش‌ ، در زمان وزرای قدیم پست‌ ، صوراسرافیل و نظام‌الدین حکمت‌ ، با صرف هزینه پانصد هزار تومان و با مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع در خیابان سپه (امام‌خمینی‌) تأسیس گردید . قسمتی از این ساختمان (یک‌سوم‌) در کنار سردر باغ ملی‌ ، که قبلاً اداره گمرکات پست بوده‌، به موزه اختصاص داده شده است ‌9.

بنای موزه سه در ورودی شمالی، جنوبی و غربی دارد که در حال حاضر ورودی شمالی مسدود است. موزه پست از هشت غرفه تشکیل گردیده است که در دو طبقه قرار گرفته‌اند. طبقه اول شامل غرفه‌های تشرفات یا وزراست که شامل تصاویری از وزرای پست، تلگراف و تلفن (از اولین وزیر علی‌قلی خان مخبرالدوله تا وزیر وقت) می‌باشد. سالن تمبرهای داخلی شامل ۱۱۰۰ سری تمبر از سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی است و نیز دو ویترین مربوط به کلیشه ادیسون و کلیشه تمبر احمدشاه و در انتهای سالن، ماکت پستچی زمان قاجاریه و نمادی از کوچه پست قرار دارد8.

دسته بندی ها:   تهران گردی

نظرات