موزه علوم و فناوری گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

موزه علوم و فناوری

موزه علوم و فناوری

موزه علوم و فناوری

موزه علوم و فناوری

 
موزه علوم و فناوری در تکمیل نهادهای مرتبط با توسعه نظام علم و فناوری کشور ایجاد شده است. این موزه با نمایش پایه های دانش و تحول فناوری، مأموریت دارد نسبت به هم افزایی دانش، اشاعه تفکر علمی، ارتقای سطح زندگی و تعالی روح انسان قدم بردارد. موزه علوم و فناوری  در افق چشم اندازکشور، سازمانی است پویا که تلاش دارد به مردم و دانش پژوهان در سرتاسر کشور کمک نماید تا به ظرفیت های کامل خود آگاهی یافته و از دانش خود برای خلاقیت و نوآوری برای یک زندگی بهتر استفاده نمایند.این هدف سرلوحه کار و فعالیت های ما بوده و به ما کمک می کند تا با برنامه ریزی های مناسب و نیز بهره گیری از منابع انسانی دانش مدار و امکانات موثر، دستیابی به این مهم را امکان پذیر نماییم. به ترتیبی که بتوانیم اولین موسسه اطلاع رسانی علمی و آموزشی مشاهده محور ملی در کشور، در حد بهترین در منطقه و دارای جایگاه معتبری در جهان باشیم.

  گسترش علاقه و دانش عموم نسبت به علوم و فناوری و ارتباط آن ها با زندگی روزمره از طریق نمایش و عرضه مناسب اطلاعات درباره دستاوردهای علمی و فناوری بشر. ایجاد فضایی فعال و آگاهی بخش، برای تمام گروه های سنی، به منظور آشنایی هر چه بیشتر با میراث علمی، فرهنگی و فناوری و خدمات علمی و فنی دانشمندان و فرهیختگان ایرانی به جامعه بشری در طول تاریخ.تقویت و حفظ میراث علمی و فرهنگی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور.ایجاد زمینه ها و فضاهای مناسب برای درک بهتر علم، فناوری، سیر تحول علوم و تلاش های فزاینده انسان برای شناخت جهان هستی و تأمین شرایط زندگی بهتر.ایجاد امکان برای آشنا کردن مردم به ویژه دانشجویان و دانش آموزان با تلاش هایی که در زمینه های گوناگون علمی و صنعتی در بخش های کشاورزی و تأمین مواد غذایی، بهداشت، صنایع مدرن، ترابری، نیرو، منابع زیرزمینی و… در کشور در جریان است.

موزه علوم و فناوری

موزه علوم و فناوری

برانگیختن علاقه جوانان به فعالیت در زمینه های علمی و صنعتی و آگاه کردن آنها جهت کسب موقعیت های لازم برای ورود به عرصه این گونه فعالیت ها.آشنا کردن عموم به اهمیت اصول علمی و فناوری در توسعه پایدار انسان.

 

دسته بندی ها:   تهران گردی, تهران گردی سواره

نظرات