موزه جواهرات ملی » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

موزه جواهرات ملی

موزه جواهرات ملی

نمایی از موزه جواهرات ملی

موزه جواهرات ملی

قبل دوره صفوی پادشاهان ایرانی نسبت به جمع آوری، حفظ و نگهداری جواهرات و سنگهای زینتی اقدام نکرده بودند. در دوران صفوی پادشاهان با ارسال سفرهایی به کشورهای مجاور اقدام به خریداری و جمع آوری و حفظ جواهرات موجود و خریداری شده کردند. پس از حمله افغان‌ها به ایران مقدار زیادی از این مجوعه ارزشمند ربوده شدو به هندوستان فرستاده شد که با تلاش نادر شاه افشار بخش اعظم به ایران بازگردانیده شد. ،  نادر شاه برای پیگیری، پس از تلاش زیاد  و نامه های بی جواب  متعدد به پادشاه هند و سپس تصمیمبه سفر هند کرد، که  لشکرکشی نادر موجب آن شد که پادشاه هند هدایا و جواهرات زیادی را به نادر اهدا کند.بخش زیادی از هدایا و غنایمی که نادر از هندوستان جمع آوری نموده بود هرگز به ایران نرسید. نادر پس از بازگشت به ایران به رسم آن روزگار بخشی از غنایم و هدایا را به حکام،  پادشاهان کشورها مقداری از غنایم به استان امام رضا(ع) و بخشی دیگر را به سپاهیان اعطا نمود. حمد بیگ افغان یکی از سرداران نادر شاه بعد از به قتل رسیدن  دست به غارت جواهرات خزانه زد و بخشی از این جواهرات که با ارزشترین آن  الماس کوه نور  بود که بعدها  به ملکه بریتانیا اهدا شد هر گز به ایران باز گردانده نشد.

الماس دریای نور

الماس دریای نور (موزه جواهرات ملی )

موزه جواهرات ملی

تاج از دوران قاجار (موزه جواهرات ملی)

Kiani

تاج کیانی (موزه جواهرات ملی )

دوره قاجار نیز  به گرد آوری جواهرات ادامه داده شد و بخشی از این ازشها درمعماری داخلی  کاخ شاه  سوار و مرصع گردید. قسمت اعظم جواهرات در سال ۱۳۱۶ به بانک ملّی منتقل و پشتوانه اسکناس گردید. بعد‌ها این جواهرات به عنوان وثیقه دولت بابت بدهی به بانک قرار گرفت. خزانه جواهرات ملی ایران با نام خزانه جواهرات سلطنتی، در سال ۱۳۳۴ در تهران و به منظور نگهداری جواهرات ملی ایران برپا شده‌است. کاخ گلستان مرجع جواهرات سلطنتی  دوره قاجار بوده، به دستور  رضا شاه پهلوی، جواهرات سلطنتی به زیر زمین کاخ مرمر اتقال داده شد پس از گذر سالها  به موزه جواهرات ملی،  بانک ملی ایران منتقل شد. امروزه خزانه جدید بانک مرکزی در تپه‌های عباس آباد تهران در حال تاسیس میباشد.

در این موزه اشاره به جواهرات سلطنتی ایران از دوره صفوی، دورهٔ افشار، قاجار و پهلوی کرد. از جمله می‌توان به الماس دریای نور، جقه نادری، تاج فرح پهلوی، تاج کیانی، کره جواهر نشان، تخت طاووس (قاجاری) (تخت خورشید) و تخت نادری نیز اشاره کرد .

 

دسته بندی ها:   تهران گردی, تهران گردی پیاده, تهران گردی سواره

نظرات