محله گردی تهران قدیم » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

محله گردی تهران قدیم

                                    

محله گردی تهران قدیم

از آدریان تا میدان مشق

شرح برنامه :

پیاده روی در خیابانهای میرزا کوچک خان ، نادری و ۳۰ تیرارائه توضیحات پیرامون معرفی تهران قدیم و محله های آنارائه توضیحات پیرامون وقایع تاریخی خیابان ۳۰ تیربازدید و ارائه توضیحات پیرامون آتشگاه آدریان   موزه مردم شناسی ارامنهکلیسای حضرت مریمهتل و کافه نادری موزه آبگینهمحوطه میدان مشق و سردر باغ ملی موزه ملکمشاهده و ارائه توضیحات پیرامون دبیرستان فیروز بهرامکافه گل رضائیهکنیسه حییمخانه پدری ایرج میرزا کلیسای انجیلی پطروس

شرایط برگزاری برنامه :

پیاده روی در خیابانهای میرزا کوچک خان ، نادری  و ۳۰ تیر

پذیرایی به صرف چای و شیرینی در کافه نادری

روز مناسب برگزاری : همه روزه به جز دوشنبه و جمعه

دسته بندی ها:   آرشیو تهرانگردی

نظرات