صنعت گردشگری2 » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

صنعت گردشگری۲

صنعت گردشگری۲

تاریخ توریسم در ایران

در سال ۱۳۱۴ ه.ش برای اولین بار اداره ای به نام اداره جلب سیاحان در وزارت کشور وقت تاسیس گردید.اداره مذکور پس از گذشت ۶ سال به شورای عالی جهانگردان تغییر نام داد و مدت ۲۲ سال به کار خود ادامه داد.در فروردین ۱۳۴۲ تصویب نامه تاسیس سازمان جلب سیاحان به امضاء هیئت وزیران وقت رسید و در سال ۱۳۵۳ این سازمان در وزارت اطلاعات و جهانگردی ادغام گردید .  

میزان سهم خاورمیانه و ایران از صنعت گردشگری سازمان جهانی جهانگرد  سازمان جهانی جهانگردی در گزارش سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که رشد قابل توجه توریست به منطقه خاورمیانه باعث تبدیل شدن این منطقه به عنوان چهارمین نقطه جهانگردی جهان شده است بنا بر گزارش این سازمان مبنی بر روند رو به رشد تعداد سفرهای توریستی به خاورمیانه می توان دریافت که با تبیین و تعیین جاذبه های ایران و تحقیق و تخمین میزان تقاضای سفرهای خارجی به ایران و سپس هموارسازی ناهمواری ها و ناملایمتی های اجتماعی˓سیاسی و بستر سازی محیطی نئولیبرال که دولت را موظف به گشایش راه برای تحقق آزادی هایی که به اشتغال زایی منتهی می شودکه از نکات بارز این قاعده محترم شمردن مالکیت خصوصی قدرتمند و تجارت آزاد در بازارهای آزاد است به منظور جذب و هدایت و توسعه پایدار توریسم و اکوتوریسم موجب افزایش سهم ایران از این صنعت و در نهایت بهره مندی از منافع فرهنگی˓اجتماعی و اقتصادی خواهد شد .   1af4d9d2cc91ac8197423ab5796ea075

سهم نا چیز ایران از توریست

سهم ایران در حال حاضر  حدود یک دهم درصد از توریست خارجی است و با توجه به افق ۲۰ ساله می بایست رقم ۲۵ میلیارد دلار را از این صنعت کسب درآمد کند;شایان ذکر است در سال ۲۰۰۶ حدود ۸۸۰ میلیون گردشگر از کشور های مختلف جهان دیدن کرده  اند که نشان از رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی دارد این میزان درآمد زایی حاصل از گردشگری با ۱۰ درصد تولید ناخالص جهان و ۱۱٫۴ درصد اشتغال و ۱۱ درصد درآمد کل دنیا برابری می کند یقینا مایه مباهات نخواهد بود که سهم ایران به عنوان کشوری از آسیا تنها چهار صدم درصد باشد !

از بستر های مذکور می توان به تغییر نظریه های شهر سازی که غالبا به صورت کپی برداری از نظریه های مطرحه در کشور های بلوک غرب است یاد کنیم که مسبب آن تحصیل مدرسان و نظریه پردازان و برنامه ریزان مطرح ایران در مکتب افرادی مانند جان فریدمن و فرنسواپرو می باشد نظریه مرکز- پیرامون توسط جان فریدمن ارائه شده و متاسفانه غافل از شناخت و درک و لمس اجزاء و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و … که متاثر از اجتماع و اقلیم ایران است و فارغ از کاستی هایی که بر این طرح وارد بود در چندین نقطه حساس ایران این طرح پیاده شده و با نقایص موجود که با توجه به شرایط ایران پدیدار شدند موجبات عدم تحقق برنامه های کوتاه و بلند مدت را فرهم آورده; بنا بر این طرح˓شهر اصل و پیرامون فرع تلقی می شد و همواره برقراری رابطه بین شهر و پیرامون را بدیهی و نتیجه تعامل و تفاهم حتمی بین نیروی شهر و پیرامون را منتهی به وحدت و یکپارچگی و ملی می دانست;و لیکن روابط دو سویه میان علت و معلول و چیستی و هستی در ارتباط با شهر و پیرامون به صورت آشکارا لحاظ نشده و با استناد به اینکه اکثر جاذبه های توریستی در گردشگری که منبع اصلی آن طبیعت چهار فصل و نواحی تاریخی می باشد این گونه نظریه ها و فاجعه آمیزتر از آن اینگونه طرز تفکر و نگرش و کپی برداری بدون مطالعه و عدم سعی و تلاش در تربیت تئوریسین های قابل و عدم تغییر نگرش باعث ضربه خوردن به صنعت گردشگری که نتیجه این ضربه رکود اقتصادی˓انباشت سرمایه˓افزایش نرخ تورم˓تحریم ها و تهدیدهاو بسیاری موارد دیگر است که برای عدم تحقق این چنین شرایطی بی شک می بایست در مورد مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و نهایتا هدایت اقتصای تجدید نظر شود .پس از گذشت سالیان دراز و به سبب رشد چشمگیر شهر و شهر نشینی-و با توجه به مطالب و معایب مذکور مرتبط با طرح های اجرا شده مانند طرح مرکز- پیرامون˓این گونه کپی برداری از نظریات برنامه ریزان آمریکایی و اروپایی و القاء آن در کشوری متفاوت مانند ایران و عدم امکان سنجی پیاده سازی تئوری ها و مدل های مذبور;مسبب بستر ساز بروز اختلافات رفتاری و تبعیضات اجتماعی˓ایجاد گسل های طبقاتی و در پی آن وارد شدن ضربه بر پیکره صنعت گردشگری و عدم نیل به اهداف توسعه پایدار و عدم ترویج و ترغیب نگرش ضد کاپیتلیسمی می باشد – لذا می بایست با در نظر گرفتن شرایط موجود˓نیاز به برنامه ریزی˓تبیین اهداف و تسهیل مواضع جهت تثبیت منبع کسب درآمد از صنعت گردشگری و به دنبال آن تقویت موقعیت سیاسی˓اجتماعی و اقتصادی مملکت;احساس و مرتفع گردد. بنابراین چون برنامه ریزی به مفهوم هدایت عقلانی سیستم هاست نتیجتا می بایست بهترین راهکار و عملیات اجرایی به منظور نظم فضایی انتخاب شود و با توجه به اینکه برنامه ریزی یک جریان تلقی شده و امری آگاهانه و مبتنی بر اندیشه و تفکر است و بر اساس سلسله ای از اقدامات باید در آینده دنبال و پیش بینی شود لذا شخص برنامه ریز نیز می بایست توانایی برقراری ارتباط بین گذشته˓حال و آینده را داشته باشد ولی متاسفانه در ایران از دیر باز تا کنون از این اصول منطقی پیروی نشده مضاف بر این˓هیچ تلاشی در ارائه راهکاری عملی و مدلی مختص کشور ایران از سوی صاحب نظران نشده است !                                                                      

 ضرورت تغییر نگرش شهر سازان و برنامه ریزان  

  با علم بر اینکه گردشگری در هزاره سوم ارزنده ترین صنعت پول ساز در جهان می باشد به ناچار دولت مردان و نظریه پردازان شهر سازی و سیاسی بایستی با همبستگی و جزم عزم ملی در این راه کوشش به سزایی بکنند تا باعث جذب توریست و معرفی فرهنگ اصیل- خواست ملت و اقلیم و جاذبه های کشور در سطح جهانی و ارتقای رشد ناخالص ملی شوند درآمدی که ناشی از تلفیق علمی و پراتیک فناوری اطلاعات و گردشگری عاید کشور میشود به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ناشی از فروش ذخایر نفت و گاز نخواهد بود!اختلاف درآمد مبتنی بر عرضه ذخایر و سرمایه نفت و گاز که در ازای دریافت ارز بین المللی حاصل میگردد با درآمد گردشگری در این است که هیچ چیز با ارزشی را از دست نداده ایم و سرمایه هنگفتی را عاید کشور می کنیم      

   ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در   گردشگری

 صنعت گردشگری در زمینه فناوری اطلاعات در ایران بسیار بی برنامه و بی منطق عمل نموده و نتوانسته چرخ خود را در این مدار با سرعت لازم به گردش درآورد و از منافع این تکنولوژی جهانی جهت بستر سازی آینده و توسعه و اصلاح خود چنان که شایسته است بهره جوید. تلفیق دو پدیده گردشگری و فن آوری اطلاعات که امروزه از فعالیت های مهم جهان در ایجاد درآمد به شمار می آید˓به لحاظ خلق فرصت های شغلی در ایران رونق چندانی نداشته که این خود ضعف عمده به شمار می آید                                   

 گردشگری و لزوم توسعه فضای شهری CDS

 توسعه فضای شهری فرآیندی است به منظور تهیه چشم انداز بلند مدت از آینده که برنامه ای را با تکیه بر فعالیت بهره وران و کاربران به منظور بهبود سطح کیفی زندگی تهیه و تنظیم میکند˓گردشگری باعث افزایش تبادلات و تعاملات فرهنگ و اجتماع و سرمایه گذاران بخش خصوصی شده که نتیجه این موارد افزایش رویکردها و هنجارها و کاهش بزه اجتماعی و به عبارت دیگر هدایت شهر به بهترین نقطه ایده آل است.پیدایش شهرهای مدرن و گسترش شهر نشینی منجر به دگرگونی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها شده است و با موتوریزه شدن نقل و انتقالات و بهبود ساختار زیربنایی و گسترش مفاهیم شهر نشینی شاهد رشد چشم گیر و فروغ فزاینده رجوع نا گزیر به صادرات غیر نفتی و بهبود چرخش چرخ صنعت توریسم و اصلاح نگرش به این صنعت جهانی میباشیم. 

نقش مدیریت در سیستم اطلاعات توریسم و گردشگری 

    باید دانست که امروزه مدیریت صنعت پیچیده ای  چون صنعت توریسم˓تنها محدود به یک ساختار متمرکز˓یک سازمان˓یک وزارت خانه یا یک هیئت مدیره نیست˓بلکه کلیه اقشار جامعه به نوعی در مدیریت چنین سازمانهایی در گیر و سهیم می باشند و تنها با مشارکت این گروه و تمامی مصرف کتنندگان و ارائه دهندگان خدمات است که میتوان پویایی وهماهنگی این صنعت را در سطح کلان تضمین کرد .در این رابطه نظام های اطلاع رسانی نقش بارزی را ایفا می نمایند و اصولا اگر به جامعه˓اطلاعات مورد نیاز داده نشود˓آیا می توان انتظار داشت که در تحقق اهداف صنعت توریسم و گردشگری مشارکت لازم را داشته باشد؟ آیا سازمانی که درهایش را به روی جامعه بسته و خود را چون سلولی ایزوله و جدا از مردم می پندارد˓می تواند انتظار داشته باشد که به هنگام مواجه با تهدیدها˓عموم به یاریش بشتابند و وی را از ورطه ای که در آن فرو افتاده است˓نجات دهند ؟ آیا چنین سیستمی که خود را همواره در هاله ای اسرار امیز از دید جامعه پنهان کرده است˓نه آمار واطلاعاتی داده است و نه گزارش و ترازی برای مردم که به نوعی در عملکرد وی سهیم هستند˓تنظیم کرده است ˓می تواند از عدم مشارکت جامعه اظهار گلایه کند ؟هر صنعت وسازمانی که چون قلعه ای تسخیر ناپذیر˓خود را در حصارها پیچیده باشد دارای سیستم و مکانیسمی است که هر گونه مشارکتی را دفع میکند و هر نوع مداخله ای را غیر مجاز می شمارد اما توریسم و گردشگری به عنوان یکی از بخشهای جامعه که با تمامی اقشار تماس مستقیم دارد˓دارای ساختاری کاملا انعطاف پذیر است و به دلیل مواجهه همه روزه با تغییر وتحولات گسترده ای که در سطح دنیا روی می دهد ˓نیاز به مشارکت تمامی گروههای ذینفع˓در انطباق با شرایط جدید دارد تا به این ترتیب بتواند از هر نقطه ضعف یا نقطه قوت و از هر تهدید یا فرصتی به نفع خویش بهره ببرد .

ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری

چراباید برسیستم اطلاعات گردشگری مدیریت نمود ؟

 چند دلیل وجودداردکه چنین چیزی راضروری می سازد:

-گردشگران به منظور به دست آوردن اطلاعات و آسان سازی آن جهت تصمیم گیری سفرشان نیازمند اطلاعات سازمان یافته می باشند. در حقیقت آنها نه تمایل و نه وقت کافی دارند که اطلاعات پراکنده و ناقص ˓ به ویژه سازمان نیافته را جستجو کنند . به عبارت دیگر منظور یک گردشگر به دست آوردن اطلاعاتی هدف دار و جهت یافته برای یک مقصد گردشگری که بیشترین کمک در تصمیم گیری به مسافرت ونیز لذت سفربرخوردار باشد.

-حاکمیت بر اطلاعات وجهت دهی اطلاعات چنانچه بر کانالهای اطلاعات گردشگری ˓نظارت کافی انجام پذیرد.می توان  اثر بخشی در هر  یک از کانال ها را در پدیده تصمیم گیری و رضایت مندی گردشگران بالقوه و بالفعل نسبت به مقصد توریستی مورد نظر ارزیابی قرار داد و از این طریق نیازهای اطلاعاتی موثر  مورد نیاز گردشگران در بازار های هدف را شناسایی نموده ˓ نسبت به تصویر سازی مثبت یکپارچه از مقصد استراتژی های مناسبی را اتخاذ نمود.

– اطلاعات یکپارچه و هدف مند نقش عمده ای در توسعه همگانی وجامعه ایفا میکند.این عامل بخصوص در امر گردشگری بسیار مهم میباشد.ازآنجاکه گردشگران جامعه را بعنوان کلیت یااجتماع یکپارچه تلقی ومشاهده می نمایند نه بعنوان یک جزء ˓ بنابراین آنهاکه سرمایه گذاران ومشتریان دائمی آینده دربخش گردشگری میباشند ˓ یکپارچگی وتصویرمثبت ذهنی ازمقصدگردشگری مانند ایران عامل مهمی درجذب آنان به فعالیت گردشگری محسوب می گردد.پس اگر سیستم اطلاعات را چنانچه تحت مدیریت وکنترل فراگیرخود درآوریم تا به گونه ای که تصویری که میخواهیم گرفته شود ˓ باید استراتژی مطلوب جهت اداره ومدیریت ازطریق فناوری اطلاعات وارتباطات لازم درنظرگرفته شود.

ویژگی های سیستم های اطلاع رسانی موثردرصنعت گردشگری

سیستم های اطلاع رسانی موثرگردشگری دارای ویژگی های زیرمیباشند:

-دراین سیستم هر کانال عملکرد خاص خودش را دارد وگردشگران ممکن است برای دستیابی به اطلاعات گوناگون از کانالهای اطلاعاتی مختلفی استفاده نمایند.مثلا برای تصمیم گیری راجع به اینکه درتعطیلات به کجا باید رفت ممکن است گردشگر بادوستان یا اعضای خانواده مشورت نماید اما زمانیکه به مقصد رسید به کانال های دیگری نیاز دارد.

-کلیه کانال های اطلاعاتی این سیستم بایکدیگر مرتبط می باشند و به هم وابستگی درونی دارند ; درست مانند زمانیکه هر بخش آن مکمل بخش های قبل است و نوعی پیوستگی درونی در سراسر آن به چشم می خورد.

– نظام اطلاعات گردشگری هم مانند یک پازل عمل می کند و هر قطعه از آن سیستم یعنی کانال های مختلف آن برای برقراری ارتباط با گردشگران مورد استفاده قرار میگیرد و همانند یک پازل هر گاه بخشی از آن غایب باشد کل آن ناکامل خواهد بود . علاوه بر این چنانچه یک یا دو کانال نتواند اطلاعات را به خوبی منتقل کنند یا اطلاعات منتشره از آنها با سایر کانال های سیستم مرتبط نبوده و همخوانی  نداشته باشد در آن صورت نظام اطلاع رسانی مربوطه قادر نخواهد بود کل پیام  را به طور موثر انتقال دهد .

– می بایست به راحتی و با کیفیت بالا از طرق مختلف مثل اینترنت و … قابل دسترسی بوده و دارای محتوای اطلاعاتی غنی موثری باشند . دسترسی از طریق اینترنت مساله ای  است که در اینجا مورد تاکید خاص قرار دارد . غنای محتوا نیز می بایست جامع بودن ˓ تفصیلی بودن ˓ دقیق و موضوعی بودن و چند زبانه بودن اطلاعات را نیز شامل شود .

صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد   

اقتصاد دانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود.صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده وچرخ های این صنعت را درکشورش به حرکت در آورد شاهد شکوفایی شگرفی درسطح اقتصاد کشور خواهند بود. تاثیر این صنعت از جهات مختلف قابل بررسی و مهم است که به تعدادی از این مولفه ها در زیر اشاره شده است:

– ورود ارز به کشور – اشتغال در بسیاری از زمینه ها – پویایی بازار خرده فروشی

– فعال شدن فرودگاه ها وسیستم های حمل ونقل – افزایش سرمایه گذاری

– افزایش تولیدات محلی و بومی وصنعتی (صنایع دستی ومحصولات فرهنگی )

– افزایش میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی (هتل سازی وسایر خدمات مرتبط )

ورود هر توریست به کشور ما۸ فرصت شغلی ایجاد می نماید و در آمدی به اندازه فروش ۵۰ تا ۱۰۰ بشکه نفت را به دنبال می آورد . از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا کنون ۱۲۰۰ هزار نفر جهانگرد خارجی به ایران مسافرت نموده اند  که این رقم رشت ۱۶ درصد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و نیز رشد ۲۷ درصد را نسبت به ۱۰ سال گذشته برای ایران به همراه داشته است . مقایسه ای تطبیقی نشان می دهد کشور همسایه ما ترکیه بیش از درآمد ایران از فروش نفت از صنعت جهانگردی کسب سود می نماید .به طوریکه این کشور در سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ ) درآمدی بالغ بر  ۳/۸ میلیارد دلار از صنعت جهانگردی کسب نموده و نیز ۳۲۰ هزلر نفر از نیروی کار فعال و جوان خود را در این صنعت به کار گرفته است . تمامی این آمار و ارقام از گستردگی و عمق حیاتی این صنعت دارد و نیز نشانگر آن است که تنها جانشین درآمد صنعت نفت ˓ درآمد صنعت جهانگردی است .

درآمد جاری 

توسعه صنعت توریسم  به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارز آور جهان در بین همه کشورها مد نظر بوده است و تبلیغات گسترده ˓ نشان از توجه دولت ها به درآمدهای این صنعت بزرگ است .توسعه زیر ساخت های گردشگری ˓ یکی از چالشهای مهم توسعه اقتصادی در دنیاست و رقابت کشورها در این عرصه هم اینک به یک ماراتن صنعتی تبدیل شده است . فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغال زایی صنعت توریسم ˓یکی از ویژگی های این صنعت اقتصادی پایه است ˓ که علاوه بر زود بازده بودن ˓ ظرفیت های نا محدودی را نیز برای سرمایه گذاری ایجاد می کند .سازمان همکاری و توسعه جهانی را پس لز بانکداری دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی کرده است . بر اساس آمار منتشره در سال ۲۰۰۰ میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگری ۷۰۱ میلیارد دلار یعنی معادل ۹/۴ درصد کل سرمایه گذاری جهان بوده است . این رقم تا سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار معادل ۱۰/۶ درصد کل سرمایه گذاری های جهانی رسید . بر اساس آمار منتشره تا سال ۲۰۱۰رشد صنعت توریسم ۲/۴ درصد و آمار گردشگران نیز به یک میلیارد نفر و درآمد جهانی این بخش به ۷۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت . اگر چه از نیمه سال ۲۰۱۱ و در طول سال ۲۰۱۲ صنعت گردشگری به دلیل بحران های مالی  در اروپا و آمریکا به شدت کاهش یافت ˓ اما این صنعت رتبه نخست درآمد زایی را برای کشورهای هدف همچنین به همراه داشته است .گستره جهانی صنعت جهانگردی باعث توسعه نوآوری های تکنولوژی ˓ جریان های سرمایه ای ˓ فرهنگ ˓ اطلاعات و افزایش درآمد ها و بهبود شرایط ارتباطات گردشگری در این کشورها شده است . در عصر حاضر که جهانگردی و شکوفایی اقتصادی صنعت توریسم به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است ˓ کشور هایی موفق بودند که با ابتکار عمل و یافتن راه های جدید ˓ به نحو مطلوب از توانمندی های این بخش بهره برده اند . اکنون پس از رکود صنعت خودرو سازی ˓ از صنعت گردشگری به عنوان کلید توسعه برخی کشورها یاد می شود درآمد کلان این صنعت است در برخی کشور ها هم اینک جهانگردی را در اولویت دیگر برنامه های آنان قرار داده است .به گفته کارشناسان ˓ وابسته بودن ۵۰ درصد تولید نا خالص برخی کشور های کوچک جهان و محسوس بودن درآمد برخی کشور های بزرگ از گردشگری می طلبد که در کشور ایران به عنوان یک خاستگاه بزرگ گردشگری آسیا با تمدن و تاریخ کهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود . در سال ۲۰۰۱ تعداد گردشگرانی که از مالزی دیدار کرده اند ۱۲/۷ میلیون نفر و درآمد ارزی ناشی از توریسم این کشور کم سابقه کوچک آسیایی ۵/۲ میلیارد دلار بوده است . تا سال ۲۰۰۶  تعداد گردشگران این کشور به ۱۵ میلیون نفر رسید و درآمد ارزی آن از مرز ۸ میلیارد دلار گذشت . در ایران با توجه به وجود قدمت تاریخی و تنوع جاذبه های گردشگری ˓ صنعت گردشگری می تواند به عنوان صنعتی پر درآمد برای کشور باشد . درآمد ۱۰۰۰ دلاری هر توریست برابر با ۶۰ تا ۷۰ بشکه نفت است و صنعت گردشگری می تواند جایگزین صنعت نفت شود . جهانگردی یک صنعت مادر است و در آمد های این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمی گیرد ˓ بلکه شبکه ای از چرخش اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد . توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخش های مختلف هتل داری ˓ هواپیمایی ˓ کشتیرانی ˓ حمل نقل ˓ مراکز اقامتی ˓ تفریحی و بخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم فراوانی در جهان شده است . براساس گزارش شورای جهانگردی و مسافرت جهانی از هر ۹ نفر کارمند و کارگر دنیا یک نفر در صنعت گردشگری مشغول است و تعداد این افراد در دنیا ۲۱۲ میلیون نفر است گردشگری شاهرگ اقتصادی بسیاری از کشور هاست تا جایی که برخی از دولت ها تا ۵۰ در صد از تولیدات ناخالص خود را وابسته به گردشگری می دانند .گردشگری و درآمد حاصل از آن ˓توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع و فعالیتهای اقتصادی کشور را متنوع می کند گردشگری باعث جذب سرمایه های سرگردان ˓ افزایش درآمد ملی و ارز آوری از دیگر مزیت های  شکوفایی بخش گردشگری است.  در حال حاضر گردشگری در جهان به دو شیوه کلاسیک و مدرن صورت می گیردکه گردشگری کلاسیک وسنتی در جاذبه های تاریخی رخ می دهد و گردشگری نوین نیز از سوی مراکز علمی ودانشگاهی به عنوان گردشگری علمی میزبانی می شود. یکی از مولفه های گردشگری نوین در جهان پرداختن به گردشگری علمی است و گردشگری علمی در زمینه صنعت توریسم در سطح دانشگاها و دست آوردهای علمی می تواند به صنعتی در آمد زا برای دانشگاها و مراکز علمی مبدل شود. بر اساس تعاریف جدید سازمان WOT ورد هر شخص خارجی به یک کشور ˓به عنوان مسافر قلمداد می شود ˓چرا که این افراد خارجی حتی اگر برای ترانزیت نیز سفر کنند برای خرید کالا و استفاده از هتل اقدام خواهند کرد .

به روز نبودن سیستم ناوگان حمل و نقل جاده ای ˓ کمبود امکانات زیر ساختی سیاحتی و زیارتی ˓ مشارکت نا کافی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ˓ عدم معرفی مطلوب پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری ˓ نبود راهبرد مشخص در معرفی استعدادها و توانمندیها و عدم رشته آموزشی راهنمای گردشگری از موانع توسعه صنعت توریسم می باشد.

منابع:

گردشگری در ایران دانشگاه پیام نور

www.iranpedia.ir

www.iranview.com

 

دسته بندی ها:   تهران گردی

نظرات