ساختمان قزاقخانه » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

ساختمان قزاقخانه

ساختمان قزاقخانه

ساختمان قزاقخانه، نخستین ساختمان در مجموعه میدان مشق است که در همان دوران فتحعلی‌شاه قاجار بنیادگذاری شد. پس از آن رفته رفته در زمین روبروی این ساختمان ساختمان‌های دولتی دیگری چون کاخ شهربانی، وزارت خارجه، موزه ایران باستان و چند بنای دیگر ساخته شد.

عمارت قزاقخانه واقع درمحدوده باغ ملی به عنوان ثر میراثی از مهمترین بافتهای تاریخی و فرهنگی شهر تهران می باشد مجموعه ساختمان های قزاقخانه به جز ساختمان جنوبی که مربوط به عهد مظفری میب اشد ۱۲۸۰ ه.ش بقیه در دوره پهلوی اول ساخته شده اند که بنا به شواهد عینی موجود ابتدا ساختمان های شمالی شرقی و غربی به مجموعه افزوده گردیده اند و سپس دو ساختمان مرکزی در داخل محوطه بنا شده اند در سال ۱۳۸۰ ه.ش خرید بخش عمده ای از عمارت قزاقخانه توسط دانشگاه هنر صورت گرفت و در سال ۱۳۸۴ ه.ش مشاور، مطالعات و طراحی مربوط به مرمت و احیا و نوسازی عمارت قزاقخانه را با مطالعات رفع خطر اغاز نمود. ارزش هر بنای تاریخی نه تنها در تجلی عناصر منفرد آن است بلکه در تمامیت کلی اجزا آن بعنوان فراورده ای منحصر به فرد متعلق به تکنولوژی خاص ساختمانی زمان و مکان می باشد بناهای تاریخی هرکشور علاوه بر اینکه نشان دهنده هویت فرهنگی و تاریخی آن قوم و کشور است گویای پیشرفتهای علمی عملی و اجرایی در دوران حیات آن کشور نیز می باشد سازه های دارای ارزش میراثی با توجه به پیچیدگی آنها نیازمند سازماندهی مطلاعات و تحلیل های چند مرحله ای شامل بررسی و شناسایی علل خرابی و فرسایش انتخاب راهکارهای بهسازی و مقاوم سازی و کنترل کارایی می باشد.

دسته بندی ها:   گردش آفرینان پارس

نظرات