خانه امیر بهادر گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

خانه امیر بهادر

خانه امیر بهادر :

 

از میدان راه آهن به سمت شمال که حرکت کنیم – شروع خ ولی عصر(پهلوی سابق)از جنوب-بعد از چند دقیقه به تابلوی جالبی میرسیم که نوشته پل امیر بهادر بلا فاصله بعد از آن سمت راست بلوار بشیری است و بعد از چند صد متر در سمت چپ به بنایی بسیار زیبا می رسیم درامروز انجمن آثارو مفاخرفرهنگی   یکی از وزیران اعظو عصر مظفرالدین شاهی است و پیشینه ۲۰۰ ساله دارد این باغ جز خود امیر بادر بسیار شیفتگانی داشت مثلا وزیر معارف وقت رضا شاه علی اصغر خان حکمت برای فرستادن دانش جویان به فرنگ در این باغ این عمارت جشن برگزار می کرد و به خود و خانواده هاشان سور میداد.یا رضا زاده شفق برخی از نشست های ادبی ذا در سالن عمومی این عمادت برگزا رمی کرد.در داخل که وارد شوید به تابلویی نقره ای بر می خورید که سند اهدای این خانه از طرف امیر بهادر به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به سال۱۳۰۴ شمسی است. درحیاط عمارت به دو مجسمه نشسته که متعلق به نقاش باشی ناصرالدین شاه، محمد غفاری یا همان کمال الملک معرف و حکیم کمال خجندی است. مجسمه ساز شهیر فرانسوی با چیره دستی فرامرز پیلارام اثری به حق زیبا از علی اکبر دهخدا را خلق و ثبت کردند که در حیاط عمارت هر کسی را مشتاق به علم و ادب فارسی می کند.
خانه امیر بهادر
download2
download3

دسته بندی ها:   تهران گردی, تهران گردی تاریخی فرهنگی, تهران گردی سواره, گردش آفرینان پارس

نظرات