بوستان بنادر » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

بوستان بنادر

بوستان بنادر

بوستان بنادر که در واقع تداعی کننده سفرهای آبی است با وسعت بیش از ۵ هزار مترمربع با موضوع سفر دریایی از شمال به بوستان حضرت ابراهیم(ع) (آب و آتش)، از جنوب به پل ابریشم یک، محدود می شود. طراحی این بوستان با توجه به قرارگیری ساختمان بنادر و کشتیرانی بصورت سمبلیک براساس عناصر دریایی انجام شده است، عناصری که در این بوستان قرار گرفته است نیز با مفهوم دریا، سفرهای دریایی و رستوران های دریایی مرتبط است و در واقع می‌توان گفت این بوستان در مجموع تلاش کرده با تلفیق عناصر شاخص ساختمانی نظیر ساختمان بنادر و کشتیرانی، فانوس دریایی، رستوران غذاهای دریایی و همچنین دو کشتی نمادین تداعیگر سفر دریایی باشد.
ورودی اصلی مجموعه از بلوار آفریقا به‌ واسطه یک رواق و محور پیاده در امتداد میدان فانوس دریایی تعریف شده است. مجاورت با ساختمان بنادر و کشتی‌رانی که در طرح جامع کاربری جدیدی تحت عنوان مجموعه دفاتر توریستی و خدمات عمومی برای آن تعریف گردیده موجب معنا بخشیدن به مجموعه شده است.
طراحی این بوستان با توجه به قرارگیری ساختمان بنادر و کشتیرانی بصورت سمبلیک براساس عناصر دریایی انجام گرفت و در واقع می‌توان گفت در قامت نوعی سبک تلفیقی شامل عناصر شاخص ساختمانی نظیر ساختمان بنادر و کشتیرانی، فانوس دریایی، رستوران غذاهای دریایی و همچنین دو کشتی نمادین به عنوان منظر سخت و در مقابل سطوح وسیع سبز کم ارتفاع و عرصه فراخ در برگیرنده تمامی مجموعه به عنوان منظر نرم، تداعیگر عرصه دریا است.

دسته بندی ها:   تهران گردی, گردش آفرینان پارس

نظرات