باغ نگارستان گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

باغ نگارستان

نمایی از باغ نگارستان

نمایی از باغ نگارستان

باغ نگارستان

 

بنایی که بدستور فتحعلی شاه در زمان قاجار به عنوان اقامتگاه تابستانی ایشان در خوش آب و خوا ترین منطقه تهران ایجاد شد ، سپس این  دارای دو عمارت عالی بنامهای دلگشا و تالار قلمدان دارا بوده است.

 این عمارت به مدت دوازده ماه به وزارت عدلیه اختصاص  داده شد. در زمان مظفرالدین شاه، پس از سفر به فرنگ و بازدید از مدرسه فلاحت امپراتوری در مسکو، اولین مدرسهٔ فلاحت ایران با استخدام یک بلژیکی در این باغ دایر شد. کمی بعد در بناهای جنوبی باغ، مدرسهٔ مستظرفه به ریاست کمال‌الملک تأسیس شد.

در سال ۱۳۰۷سه ساختمان به وزارت معارف تبدیل شد و دارالمعلمین عالی شد.

از معمار  مهاجر روسی -مارکوف استفاده شد و بعد در سال ۱۳۱۱ به دانشسرا تبدیل شد.

در سال۱۳۱۵کتابخانه در باغ بنا شد که معاون آن پروین اعتصامی بود.

درسال ۱۳۳۵موسسه لغت نامه دهخدا کلاسهای زبان خارجی-جغرافیا و کلاسهای عمومی دانشکدهدادبیات دایر شد.

از سال ۱۳۴۱ دانشکده علوم اجتماعی تا سال ۱۳۷۰ در انجا دایر و برگزار می شد.

مدتی بسته ومتروکه شد

و خیرا ابتدا باغ باز شد برای بازدید عموم و کمی بعد نیز موزه کمال الملک بازگشایی شد امروز برای عموم بازدیدش آزاد است.

دسته بندی ها:   تهران گردی, تهران گردی پیاده, تهران گردی تاریخی فرهنگی, تهران گردی سواره

نظرات