باغ موزه قصر گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

باغ موزه قصر

باغ موزه قصر :

بعد از اینکه در زمان پهلوی اول  برای زندانیان با کمبود جا مواجه شدند،رضا شاه دستور به ساخت زندانی به جای زندان کوچک و متروکه ای که متعلق به قصر قاجار بود داد.
زندان اولیه با ظرفیت ۸۰۰ نفر توسط مارکوف معمار و طراح مهادجر روسی طراحی و اجرا شد این اولین زندان متمرکز تهران بود.
 این زندان در اذر ماه سال ۱۳۰۸ با حضور و دست ضا شاه افتتاح شد، فاز اولش با ۱۹۲ سلول شروع به کار کرد تا قبل از ساخت زندان اوین در سال ۱۳۴۰ تنها زندان تهران بود.
نمایی از موزه قصر در نوروز 1393

نمایی از موزه قصر در نوروز ۱۳۹۳

نمایی از موزه قصر

نمایی از موزه قصر

پس از سال ۱۳۵۷ زندانیهای غیر سیاسی در این زندان نگهداری می شدند تا سال ۱۳۸۳ که در تفاهم نامه ای، مجموعه زندان قصر به شهرداری تهران رسید و پس از در گیری و کش مکش های گروه های مختلف و به خصوص کانون زندانیان سیاسی بالاخره این مجموعه ثبت ملی شد و با تغییر کاربری به باغ موزه قصر تبدیل شد.
اولین زندانی این زندان سرتیپ در گاهی بود که به امر رضا شاه در روز افتتاحیه زندانی شد افراد سر شناس در این زندان قوام السلطنه ،صارم الدوله،صولت الدوله،تیمورتاش،بزرگ علوی،علیمردانخان بختیاری،محمد فرخی یزدی را می توان نام برد.
از زندانیان معروف بعد از سال ۱۳۵۷ می توان از امیر عباس هویدا و اغلب اعدام شدگان رژیم پهلوی و پری بلنده و سید مهدی بلیغ نام برد.
تا قبل از سال ۱۳۵۷ کسانی که موفق به فرار شدن سید فرهاد نانی و اشرف دهقان شدند و در استانه انقلای نیز درها باز شد و افراد زیادی فرار کردند که ۲ امریکایی که اختلاص کرده بودند در بین انها بودند.
گروه ای از معماران جوان در شرکتی وظیفه تغییر کاربری را بر عهده گرفتند کا انصافا هم خوب این کار و انجام دادند.
باغ و درخت های قدیمی مجموعه به خوبی و منطقی حفظ شده است.

دسته بندی ها:   تهران گردی تاریخی فرهنگی, تهران گردی سواره

نظرات